KOKONAISHINTAISTA ISÄNNÖINTIÄ JO VUODESTA 2013

Tarjoamme kokonaishintaista isännöintipalvelua, jonka perusajatuksena on ”yksi palvelu – yksi hinta”. Tavoitteena on kustannusten ennakoitavuus, avoimuus ja läpinäkyvyys. Hallinnollisen isännöinnin palvelupaketin hinnoittelu pohjautuu kolmeen kysymykseen:

  1. Koskeeko tehtävä kaikkia osakkaita?
  2. Onko tehtävä lain, asetuksen tai viranomaismääräyksen edellyttämää?
  3. Toistuuko tehtävä säännöllisesti taloyhtiön toiminnassa?

Jos vastaus kaikkiin kolmeen kysymykseen on kyllä, niin tehtävä kuuluu kiinteään kuukausihintaan.

Rakennukset ikääntyvät ja vaativat koko ajan enemmän huomiota. Korjaus- ja perusparannushankkeet ovat hyvin monessa taloyhtiössä  ajankohtaisia ja siksi tarjoamme hallinnollisen isännöinnin rinnalla täyden teknisen palvelun pakettia, jonka avulla autamme taloyhtiön hallitusta suunnittelemaan ja toteuttamaan pitkäjänteisesti kiinteistön kunnossapitoa.

Kiinteistöjen kunnossapidossa ennakointi on parempi vaihtoehto kuin liian myöhäinen reagointi korjaustarpeisiin. Korjauskustannukset nousevat sitä korkeammiksi mitä huonommassa kunnossa korjauskohde on.

Elinkaariajatteluun pohjautuvassa ideologiassamme kiinteistöön toteutetaan sopimussuhteen alussa kuntoarvio tai päivitetään olemassa olevaa. Laadittua kuntoarviota käytetään perustana suunniteltaessa kiinteistön kunnossapitoa pitkällä tähtäimellä. Suunnitelmassa määritellään aikajana, johon sijoitetaan mm. tulevat tarkastukset ja mahdolliset lisätutkimukset. Näiden tuloksia käytetään korjaus/kunnostustoimenpiteiden suunnittelun ja päätöksenteon pohjana.

STANDARDI

Standardi -tason isännöintipaketti on toinen kahdesta kokonaishintaisesta palvelupaketistamme ja sisältää hallinnollisen isännöinnin.

Mikäli taloyhtiössä ei lähimmän viiden vuoden aikana ole tiedossa isompia korjaushankkeita, tai tutkimukset ja suunnitelmat niiden laatimiseksi on jo tehty, on Standardi -tason isännöintipaketti oikea valinta. Palveluun sisältyvät yllä mainittuihin kysymyksiin liittyvät tehtävät:

Asiakaspalvelumme auttaa niin asukkaita kuin muualla asuvia osakkaita jokapäiväiseen asumiseen liittyvissä asioissa.

Hoidamme taloyhtiölle kuuluvat moninaiset lakisääteiset tehtävät sekä mm. taloyhtiön arkeen liittyvien sopimusten kilpailuttamisen.

Taloushallintomme hoitaa asiantuntevasti ja lähes reaaliaikaisesti uusimpia järjestelmiä käyttäen kirjanpidon tehtävät, laatii tilinpäätöksen, huolehtii vastikevalvonnasta sekä rahaliikenteen hoitamisesta yhteistyössä isännöitsijän kanssa.

Osallistumme taloyhtiön tavanomaisimpiin kokouksiin ilman erillisveloitusta.

4D OPTIMI

4D Optimi -tason isännöintipaketti sopii taloyhtiöille, joissa halutaan suunnitella kiinteistön kunnossapitoa pitkällä tähtäimellä, vaikka isommat korjaukset eivät olisikaan vielä ajankohtaisia. Paketti sopii erinomaisesti myös yhtiöille, joissa erilaisia peruskorjaustarpeita on jo tiedossa lähitulevaisuudessa, tällöin keskitymme enemmän toteutukseen.

4D Optimi -taso sisältää hallinnollisen isännöinnin lisäksi seuraavan kunnonhallinnan kokonaisuuden:

Haltuunottovaiheessa tutustumme kohteen piirustuksiin, kuviin ja saneeraus-, sekä korjaushistoriatietoihin.

Sopimuksen alussa kierrämme koko kiinteistön läpi, ml. julkisivut, katto, yleiset tilat ja soveltuvin osin asunnot. 

Käytämme apunamme tarvittaessa käsimittareita, kuten pintakosteusmittaria tai lämpökameraa. Havaitut puutteet dokumentoidaan.

Kuntokartoituksen tuloksista laaditaan raportti, joka toimitetaan hallitukselle. Raportin liitteenä on PTS, jossa on suositellut toimenpiteet seuraaville tuleville vuosille, sekä toimenpiteiden karkeat kustannusarviot.

Raportissa kerromme myös, mikäli jotkin kiinteistön osat vaativat tarkempaa tarkastelua (esim. viemäreiden kuntotutkimus). Rakennekohtaisilla kuntotutkimuksilla saadaan tarvittava tieto, jotta mahdolliset toimenpiteet voidaan suunnitella ja ajoittaa tarkemmin.

Kuntoarviot pidetään ajan tasalla. Mikäli kiinteistöllä tehdään jotain toimenpiteitä, kuten korjauksia tai tarkempia tutkimuksia, tiedot päivitetään järjestelmäämme.

Käymme teknisen tason kohteillamme tarkastuskäynnillä vähintään kerran kuukaudessa. Tarkastamme yleiset tilat (esim. lämmönjakohuone), jos havaitsemme puutteita, ilmoitamme niistä kiinteistöhuollolle tai korjautamme puutteen suoraan.

Alle 15 000 €:n projektien rakennuttamispalvelu ja valvonta kuuluvat kiinteään kuukausilaskutukseemme. Kauttamme voit saada myös suurempien hankkeiden rakennuttamisen ja valvonnan, mutta näistä sovitaan aina erikseen.

Isännöintipalvelun kilpailutuksessa tarjoamaamme kokonaishintaa voi olla vaikea verrata muiden toimijoiden tarjouksiin. Tästä syystä tarjoamme yhteistyön alussa myös perinteistä isännöintipalvelua asiakkaan niin halutessa. Näin taloyhtiön hallitus pystyy paremmin vertailemaan antamaamme tarjousta muiden tarjoajien kanssa.

Perinteisen isännöintipalvelun valinneiden taloyhtiöiden hallitusten kanssa katsomme ensimmäisen vuoden jälkeen isännöinnin todelliset  toteutuneet kustannukset ja laadimme uuden tarjouksen kokonaishintaisesta palvelusta. Tämä siksi, että uskomme vahvasti omaan tekemiseemme ja konseptiimme, kokonaishintainen palvelu on asiakkaallemme kokonaistaloudellisesti edullisempi ratkaisu pitkässä juoksussa.

Uusi palvelupaketti pienille ja omatoimisille alle 12 huoneiston taloyhtiöille

ONLINE

Kuukausihintaan sisältyvät taloushallinnon palvelut kuten vastikevalvonta, kirjanpito, ostolaskujen kierrätys sekä tilinpäätöksen laatiminen.

Hallituksen puheenjohtaja saa käyttäjätunnukset sähköiseen palveluun, jossa hän voi hoitaa kaikkia muita taloyhtiön hallintoon liittyviä asioita paitsi taloushallintoa.

Muu hallitus saa käyttöönsä asukassivujen hallitusosion, jonka kautta voi tarkastella ostolaskuja, pankkitilin saldoa, taloyhtiön hallitukselle tarkoitettuja dokumentteja jne.

Online-palvelupaketti on vaihtoehto pienelle taloyhtiölle, jonka hallitus on aktiivinen ja halukas hoitamaan taloyhtiön hallintoa mahdollisimman pitkälle itse.

Me hoidamme taloyhtiön taloushallinnon ja tarjoamme sähköisen alustan hallinnon hoitamiseen, johon annamme käyttökoulutuksen. Hallitus voi tarvittaessa ostaa erikseen muita palveluita kuten isännöitsijän ammattitaitoa tai kiinteistökoordinaattorin asiantuntemusta.