KOKONAISHINTAINEN KIINTEISTÖOMAISUUDEN HALLINTAPAKETTI

4D Optimi taso – eli kunnonhallinnan kokonaispalvelu sisältää standarditason hallinnollisen kokonaisuuden lisäksi kiinteistön teknisen kunnon hallinnan sovitussa laajuudessa.

Rakennukset ikääntyvät ja vaativat koko ajan enemmän huomiota. Korjaus- ja perusparannushankkeet ovat hyvin monessa taloyhtiössä ajankohtaisia ja siksi tarjoamme hallinnollisen isännöinnin rinnalla täyden teknisen palvelun pakettia, jolla huolehdimme taloyhtiön kunnonhallinnasta alusta loppuun. Elinkaariajatteluun pohjautuvassa ideologiassamme kiinteistöön toteutetaan kuntotutkimus, jonka pohjalta laaditaan kunnonhallintasuunnitelma ja ohjelmoidaan tulevaisuuden tarkentavat mittaukset ja tarkastukset. Näitä tuloksia hyödynnetään ennakoivasti suunnittelun, kunnossapidon ja kunnostustoimenpiteiden ohjauksen työkaluina.

Olemme tunnistaneet, että on parempi toimia ennakoiden sen sijaan, että pakolliset remontit tehdään kalliiseen hintaan siinä vaiheessa, kun ollaan jo myöhässä.

Kokonaispalvelu sisältää esimerkiksi heti sopimussuhteen alussa toteutetun kiinteistön kuntoarvion, olemassa olevan kuntoarvion päivityksen, pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) 5 ja 10 vuodelle, kunnossapitotarveselvityksen (KPTS), kiinteistön kunnon ja turvallisuuden määräaikaistarkastukset.

Mikäli kiinteistöllä ilmenee teknisiä ongelmia, lähtee tilanteen purkaminen aina käyntiin yhteydenotolla kiinteistökoordinaattoriin. Kiinteistökoordinaattori tekee aina ensin ongelman ensiarvion, korjauttaa ongelman tai isompien ongelmien esiintyessä, esittää hallitukselle toimenpidesuosituksen ongelman korjaamiseksi.

4D Optimi tasolla taloyhtiön hintaan kuuluu arvoltaan alle 15.000 € vuosikorjausten hankinta, eli projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut, sekä valvonnan taloyhtiön edustajana. Isommat, yli 15.000 € hankkeet työllistävät niin paljon, että niistä sovitaan aina erikseen tai kilpailutetaan ulkopuolinen toimija tehtävään.

4D Optimi tasolla käytetään kiinteistökoordinaattorille ja muulle tekniselle palvelulle 24 % alennettua sopimushintaa.

Kirjanpito toimii 4D Optimi tasolla reaaliaikaisena n. 1 kk viiveellä koko tilikauden, joten tuloslaskelma voidaan toimittaa erikseen sovittaessa hallitukselle taloustyökaluksi esimerkiksi neljännesvuosittain. Kaikki taloyhtiömateriaali on halutessanne pilvipalvelussa, kuten myös kirjanpidon perustulosteet.

 

Teknisen palvelun tehtävät pähkinänkuoressa

 

1. Kiinteistön tekninen haltuunotto

Haltuunottovaiheessa tutustumme kohteen piirustuksiin, kuviin ja saneeraushistoriatietoon.

2. Kiinteistön kuntokartoitus

Sopimuksen alussa kierrämme koko kiinteistön läpi, ml. julkisivut, katto, yleiset tilat ja soveltuvin osin asunnot. Käytämme apunamme tarvittaessa käsimittareita, kuten pintakosteusmittaria tai lämpökameraa. Havaitut puutteet dokumentoidaan.

3. Raportointi ja PTS

Kuntokartoituksen tuloksista laaditaan raportti, joka toimitetaan hallitukselle. Raportin liitteenä on PTS, jossa on suositellut toimenpiteet seuraaville tuleville vuosille, sekä toimenpiteiden karkeat kustannusarviot.

4. Tarkemmat tutkimukset

Raportissa kerromme myös, mikäli jotkin kiinteistön osat vaativat tarkempaa tarkastelua (esim. viemäreiden kuntokartoitus). Rakennekohtaisilla kuntotutkimuksilla saadaan tarvittava tieto, jotta mahdolliset toimenpiteet voidaan suunnitella ja ajoittaa tarkemmin.

5. Kuntoarvioiden päivitykset

Kuntoarviot pidetään ajan tasalla. Mikäli kiinteistöllä tehdään jotain toimenpiteitä, kuten korjauksia tai tarkempia tutkimuksia, tiedot päivitetään järjestelmäämme.

6. Kuukausittaiset kiinteistön yleistarkastukset

Käymme teknisen tason kohteillamme vähintään kerran kuukaudessa. Tarkastamme yleiset tilat (esim. lämmönjakohuone) ja havaitsemme mahdollisia puutteita ja ilmoitamme niistä kiinteistöhuollolle.

7. Remonttien hankinta ja valvonta

Alle 15 000 €:n projektien rakennuttamispalvelu ja valvonta kuuluvat kiinteään kuukausilaskutukseemme. Kauttamme voit saada myös suurempien hankkeiden rakennuttamisen ja valvonnan. Näistä sovitaan aina erikseen.