Kenen vastuulla taloyhtiön osakeluettelon siirtäminen huoneistotietojärjestelmään?

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen hallinnoima sähköinen rekisteri, joka on otettu käyttöön 2019. Kaikkien ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Osakehuoneiston sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen osakekirjan osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena.

Taloyhtiöistä ja niissä olevista osakehuoneistoista, osakehuoneistojen omistuksista tai panttauksista ei ole ollut saatavissa kattavaa tietoa. Sähköiseen huoneistotietojärjestelmään (HTJ) siirtyminen helpottaa kymmenientuhansien henkilöiden työtä taloyhtiöissä, isännöinnissä, kiinteistönvälityksessä, pankeissa ja julkishallinnossa.

Taloyhtiön ja osakehuoneiston osakeluettelon siirtäminen huoneistotietojärjestelmään on taloyhtiön vastuulla. Taloyhtiöt, joilla on isännöitsijä, valtuuttavat isännöintitoimiston huolehtimaan taloyhtiöiden osakeluettelon siirtämisestä Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.

4D Optimin vastuulla on siirtää kaikkien isännöimiemme taloyhtiöiden tiedot huoneistotietojärjestelmään. Rovaniemellä oli 31.1.2023 siirretty HTJ -järjestelmään 119 kpl taloyhtiöitä, kun kaikkiaan siirrettäviä on 1058 kpl. Näistä 4D Optimi on siirtänyt 28,6 %. Siirtojen loppuun saattamiseen vaikuttaa taloyhtiön hallituksen HTJ -päätösten viivästyminen ja muutamat poikkeustapaukset, joissa esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutokselle on tarvetta.

Paljon on tietoja siirretty, mutta vielä on tekemistä. Katso koko Suomen tilanne: https://osakehuoneistorekisteri.fi/-/siirretyt-osakeluettelot