4D Optimi

Energiatodistukset ja energiaselvitykset osaksi palvelukokonaisuutta

26.6.2015 Jari

Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu, voimassa ja joka on rekisteröity Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin (linkki rekisteriin).

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla energiatodistuksen laatimistehtävän vaativuustason mukainen soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus sekä energiatodistuksen laatijakokeen hyväksyttävällä suorituksella osoitettu perehtyneisyys energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskevaan lainsäädäntöön.

Matti Arola Suomen Kuntotekniikka Oy:stä on saanut 23.6.2015 alkaen pätevyyden laatia perustason energiatodistuksia. Ensisijaisesti energiapalveluita tarjotaan 4D Optimi omaisuudenhallinnan tasopaketeissa 2 ja 3, mutta resurssien salliessa energiapalveluita voidaan tarjota myös muille.

Puh. 040 171 6150  | asiakaspalvelu@4doptimi.fi | PL 17, 96101 ROVANIEMI
Grafu Oy


Puh. 040 171 6150 | asiakaspalvelu@4doptimi.fi | PL 17, 96101 ROVANIEMI