4D Optimi

Vikailmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kiireettömät vikailmoitukset.

Päivystysluontoiset vikailmoitukset (äkillisen vesivuodon korjaus, tukkeutuneen viemärin avaus jne.) soitetaan kiinteistöhuoltoyhtiön päivystysnumeroon.

Ilmoittajan tiedot

NIMI **

PUHELINNUMERO **

SÄHKÖPOSTIOSOITE

Vian tiedot

KATUOSOITE **

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

VIAN KOHDE **

Kirjoita joko vian kohteena olevan asunnon numero/kirjain tai koskeeko vika kiinteistöä, piha-aluetta tms.

VIAN KUVAUS **

HUOLTOMIEHEN SISÄÄNPÄÄSY **
Huoltomies saa tulla asuntoon yleisavaimella
Huoltomies ei saa tulla asuntoon yleisavaimella
Huoltomies soittaa ja sopii käynnistä

KOTIELÄIMET **
Ei kotieläimiä
Asunnossa on kotieläimiä, ei estä kulkemista
Asunnossa on kotieläimiä, estää kulkemista

TOIVOTTU KÄYNTIAJANKOHTA

Varmenne

Kirjoita varmennenumero **

**) Pakollinen tieto

Puh. 040 171 6150  | asiakaspalvelu@4doptimi.fi | PL 17, 96101 ROVANIEMI
Grafu Oy


Puh. 040 171 6150 | asiakaspalvelu@4doptimi.fi | PL 17, 96101 ROVANIEMI