4D Optimi

YHTEISTYÖLLÄ ASIAT HOIDETAAN

Vahvuutemme on taloyhtiöille tarjottava uudenlainen tiimiajattelu – tarjoamme taloyhtiöille ammattilaisten osaajajoukon, jossa jokainen tiimin jäsen tuo taloyhtiön käyttöön oman erikoisosaamisensa. Olemme kokeneet, että saavutettavuus ja palvelu paranevat, kun yhden henkilön takana ei ole kaikki taloyhtiön tieto. Useampi pystyy auttamaan asioissa ja haastavampia asioita voimme pohtia yhdessä.

  • Asiakaspalvelusta saat nopeiten vastauksen taloyhtiön rutiininomaisissa asioissa.
  • Hallinnollinen isännöitsijä vastaa käytännössä yhtiön talouden rutiineista ja asiakaspalvelurutiineista.
  • Kiinteistökoordinaattorin vastuulla on huolehtia kiinteistön kunnosta ja kunnossapitotarpeista.
  • Kiinteistölle nimetty vastuullinen isännöitsijä vastaa kokonaisuutena yhtiön toiminnan sujuvuudesta hallituksen antamien ohjeiden, yhtiökokouksen linjausten sekä lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti.

Taloyhtiön hallituksen jäsenenet pidetään ajan tasalla yhtiön asioista ja taloudellisesta tilanteesta vähintään kuukausittain. Hallituksen toiminta ja päätöksenteko helpottuu, kun tietoa on riittävästi. Kirjanpito tulee tutuksi läpi vuoden eikä ainoastaan yhdessä hallituksen kokouksessa tilikauden päättyessä.

  

 

Puh. 040 171 6150  | asiakaspalvelu@4doptimi.fi | PL 17, 96101 ROVANIEMI
Grafu Oy


Puh. 040 171 6150 | asiakaspalvelu@4doptimi.fi | PL 17, 96101 ROVANIEMI